´

Systemutveckling

Systemutveckling handlar om att utifrån en kunds kravspecifikation genomgöra systemering, programmering, testning och driftsättning av ett system. Vi bygger oftast våra system i phpmiljö kopplade mot en databas i MySQL. Vi mer eller mindre tillämpar systemutvecklingens principer på alla webbsidor vi gör. Förutom våra egna system som vårt CMS och vårt ehandelssystem hjälper vi även företag med specialanpassade lösningar. Peter Wahlbecks videoblogg är exempel på en sida där vi utifrån en kravspecifikation hittat det smidigaste sättet att bygga en videoblogg.

 

Principen att utifrån en kravspecifikation genomgöra systemering, programmering och testning använder vi oss av även när vi bygger funktionalitet till våra sidor. Möjligheten att räkna ut vad hemservice kostar på renthemma.com är en sådan funktion. Där har vi tillsammans med Rent Hemma hittat en smidig lösning för att deras kunder lätt skall få en prisuppgift på vad ett uppdrag kostar. Det är viktigt för oss att det skall vara enkelt både för webbsideansvarige att underhålla och för deras kunder att använda funktionen.

 

systemutveckling

 

Steg 1 – Kravspecifikation

Det första steget är att vi tillsammans med kunden tar fram en kravspecifikation. Vad måste finnas i systemet och vilka önskemål har kunden. Att ta fram en tydlig kravspecifikation lönar sig nästan alltid i längden. Detta då det är svårare att lägga till funktioner senare i utvecklingsprocessen.

 

Steg 2 – Systemering

Systemering är själva planeringen av systemet. Utifrån en kravspecifikation planeras upplägg och design och bilder av hur de olika stegen ser ut tas fram.

 

Steg 3 – Programmering

I Steg 3 är det dags att omvandla bilder till teknik. Vi tar fram kod i relevant programmeringsspråk som gör det vi ritat upp i planeringsstadiet.

 

Steg 4 – Testning

När programmeringen är färdig är det viktigt att en sluttestning görs. Vi utgår ifrån ett testprotokoll och kryssar av de saker vi har testat. Om några buggar eller fel upptäcks fixas dessa till.

 

Steg 5 – Driftsättning

När man är färdig med systemet måste det driftsättas. En väldigt viktig del i systemutvecklingsprocessen. Koden måste flyttas från demoläge till skarpt läge. Sidan måste göras live.

Dela med er av konsulterna.nu